RSS

Persoalan Suami dan Isteri

15 Mac

Sebagaimana biasa ketika saya menjalankan tugas rutin sebagai Penolong Pendaftar Nikah, menemuduga para bakal pengantin bagi permohonan pernikahan, bukan saja saya yang menyoal bakal pengantin malah saya juga sering ditanya dengan pelbagai persoalan yang melibatkan persoalan rumahtangga. Antara soalan yang kerap ditanyakan oleh bakal pengantin perempuan ialah berkenaan tanggungjawab mereka kepada suami apabila telah berumahtangga nanti. Ada juga yang bertanyakan status pekerjaan mereka, khususnya wanita adakah perlu berhenti dari kerja apabila telah berkahwin atau kalau nak bekerja juga macam mana pula keizinannya?.

Memang tidak dinafikan ada juga pasangan yang selepas perkahwinan mereka timbul perselisihan tetang kefahaman antara hak dan tanggungjawab kepada suami dengan kerjaya yang telah mereka ceburi sejak sebelum dari perkahwinan lagi.

Secara asasnya kedudukan seorang isteri pada pandangan Islam adalah sebagai seorang insan pendamping kepada suami yang akan membantu suami dalam menguruskan kehidupan suami, rumahtangga serta anak-anak. Manakala suami pula bertindak sebagai ketua keluarga bertugas mencari rezeki dan mengurus keperluan umum rumahtangga supaya berjalan dengan baik dan teratur. Masing-masing mempunyai posisi tugas yang sesuai dengan fitrah dalam menjana kebahagian dalam rumahtangga.

Kekadang rungutan dari para isteri bahawa kerja di rumah adalah lebih mencabar dan tidak pernah habis berbanding para suami yang kerja di luar rumah. Sebenarnya kedua-dua keadaan itu mempunyai permasalahan dan cabarannya yang tersendiri. Justeru mulianya kedudukan dan status suami atau isteri ini, Allah Taala telah menyediakan ganjaran yang baik bagi mereka yang berjaya menjalankan amanah masing-masing dengan sempurna.

Sebagai contoh, galakkan Nabi SAW kepada wanita yang bergelar isteri, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik RA; sabda Nabi SAW:

“Seorang wanita itu, jika ia menyempurnakan solat lima waktunya, berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya, serta mentaati suaminya nescaya dia akan masuk ke syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai.”

Kewajipan Isteri

Apabila suami sebagai ketua di dalam rumahtangga, maka isteri itu timbalannya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu. Di antara tanggungjawab isteri ialah:

1. Bergaul dengan suami secara baik. Menurut ulama Mazhab As-Shafie, wajib bagi isteri menggauli suaminya dengan baik.

2. Mengendalikan kerja-kerja rumah. Menurut riwayat Jauzani, Rasulullah s.a.w menentukan kewajipan anaknya Fatimah mengurus rumah dan Ali mengurus kerja-kerja di luar rumah. (AI Mar’ah fi Tasawwuri Islam, m.s 105, oleh Abdul Muta’al AI Jibry).

3. Berhias untuk suami. Isteri hendaklah sentiasa berada di hadapan suami dalam keadaan menarik dan kemas. Dengan itu suami menjadi terhibur ketika di sampingnya. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh isteri kecuali mereka yang faham dan benar-benar prihatin.

4. Pujuk memujuk adalah penting dalam kehidupan rumahtangga. Ibn al-Aswad AI-Dualy berkata kepada isterinya:

‘Apabila kamu melihat aku marah, tenangkanlah aku. Apabila aku melihat kamu marah, aku pula menenangkan kamu. Jika tidak janganlah kita bersama-sama. ‘

5. Isteri hendaklah taat kepada suami. Di dalam sesuatu tindakan, jangan sekali-kali membelakangkan suami, kerana dia ketua rumah-tangga. Jika hendak keluar rumah mestilah mendapat izin dari suami terlebih dahulu. Isteri pula hendaklah memahami tugas dan kewajipan suami di luar. Sekiranya kerja itu untuk Allah S.W.T. dan RasuINya, ia mestilah menyokongnya, memberi galakan dan semangat dan menasihatinya supaya tidak berputus asa.

6. Wanita hendaklah sentiasa menjaga kehormatan diri dan nama suami. Wanita yang menjaga kehormatannya dianggap oleh Rasulullah S.A.W. sebagai wanita yang baik dan patut menjadi ukuran bagi lelaki yang hendak memilih isteri.

Inilah di antara kewajipan isteri terhadap suami. Apabila setiap pihak menunaikan tanggungjawab, akan berkembanglah mawaddah atau kasih sayang. Batas-batas dan tanggungjawab suami isteri ini ditetapkan oleh Islam sebagai peraturan yang bertujuan mengukuhkan kehidupan dan hidup di dalam suasana ibadah kepada Allah S.WT.

Kewajipan Suami

Namun begitu suami juga mempunyai tanggaungjawab yang wajib dilaksanakan disamping galakkan dan ganjaran daripada Allah Taala terhadap amanah yang dipikul. Antara kewajipan suami ialah;

1. Suami adalah ketua keluarga, pelindung isteri dan anak-anak. Sebagai pelindung keluarga dan ketua unit masyarakat yang kecil ini, suami berkewajipan mengawal, membimbing, menentukan tugas, menyelaraskan kerja, berusaha mencari keperluan hidup keluarga dan berusaha menyediakan faktor-faktor kebahagiaan dan keselamatan keluarganya.

2. Dia wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Dia wajib mengajar anak isterinya dengan hukum-hakam agama. Kalau tidak mampu mengajar sendiri dia wajib menanggung biayanya. Dalam hal ini suami yang bijak awal-awal lagi akan memilih isteri yang beragama. Dengan itu dapat meringankan beban dan kewajipannya mengajar agama kepada isterinya. Isteri yang beragama itu, pasti dapat bekerjasama mendidik anak-anak dalam kehidupan beragama.

3. Pentadbiran suami di dalam rumahtangga hendaklah berdasarkan rahmah (kasihan belas) berakhlak dan contoh yang baik. la bertanggungjawab di hadapan Allah S.WT. terhadap keluarganya. Bersikap baik dan adil di dalam mengendalikan rumahtangga adalah penting. Rasulullah s.a.w mensifatkan seorang lelaki yang baik ialah yang baik kepada ahli rumahnya.

4. Suami hendaklah mengasuh isteri dengan baik. Rasulullah s.a.w. menyifatkan kaum wanita sebagai amanah Allah S.W.T. Amanah itu hendaklah dijaga dengan cermat. Misalnya jika kita diamanahkan sesuatu barang dan barang itu rosak di tangan kita, tentulah ia akan melibatkan nama baik kita. Sebab itu Rasulullah s.a.w. berpesan supaya bersikap baik terhadap wanita dan sentiasa memesan mereka supaya berkelakuan baik.

5. Tanggungjawab suami adalah penting di dalam membina keluarga. Tidak sah pernikahan orang yang tidak boleh mengendalikan urusan rumahtangga seperti pernikahan kanak-kanak dan orang gila. Adapun orang yang bodoh (safeh) yang ditahan dari mengurus harta benda dan dirinya, tidak sah berkahwin melainkan dengan izin walinya. Orang yang mempunyai keinginan berkahwin tetapi tidak sanggup menyediakan mahar dan nafkah tidak digalakkan berkahwin, kata AI-Syafi’eyyah, sunat tidak berkahwin bahkan hendaklah berpuasa kerana puasa itu penahan keinginan.

Wanita bekerja

Dalam dunia hari ini status wanita bekerja amatlah ramai. Namun pemahaman mereka terhadap tanggungjawab sebenar kepada rumahtangga amat sedikit, sehingga menyebabkan pengabaian dan pengkhianatan berlaku akhirnya membawa kepada keruntuhan rumahtangga. Saya ingin memetik fatwa dari Majlis Fiqh Sedunia dalam persidangan yang ke-16 bertempat di Dubai pada 9-14 April 2005 telah membuat ketetapan seperti berikut;

1. Tanggungjawab asas bagi seorang isteri ialah mengurus keluarga, mendidik anak-anak dan memberi sepenuh perhatian terhadap generasi masa depan itu. Walaubagaimanapun, di ketika perlu, isteri berhak untuk bekerja dalam bidang yang bersesuaian dengan tabiat dan kemahirannya menurut uruf yang diiktiraf syara’ dengan syarat hendaklah dia beriltizam (menjaga) hukum-hukum agama.

2. Kewajipan suami memberi nafkah kepada isteri yang berkerja tidak gugur menurut Islam, selagimana tidak berlaku ketika keluarnya isteri tersebut untuk bekerja menyebabkan berlakunya isteri ‘nusyuz’ (melakukan kejahatan dibelakang suami), tatkala itu gugur kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya yang nusyuz.

Isteri turut serta membiayai perbelanjaan keluarga

1. Menurut pandangan Islam, dari awal mula lagi, isteri tidak wajib berkongsi peranan membiayai nafkah (perbelanjaan) yang diwajibkan ke atas suami. Suami juga tidak harus mewajibkan isteri membantunya (dengan bekerja).
2. Kerelaan seorang isteri untuk turut berperanan membantu perbelanjaan keluarga merupakan suatu perkara dibenarkan menurut pandangan syara’ demi menjayakan makna bantu membantu dan bertolak ansur di antara suami isteri.
3. Diharuskan untuk membuat persefahaman dan persepakatan di antara suami isteri akan cara pengurusan pendapatan mereka termasuk pendapatan yang diperolehi oleh isteri.
4. Jika keluarnya isteri bekerja memerlukan kos tambahan, maka isteri menanggung sendiri kos tersebut ( seperti pengangkutan dan lain-lain)

Kerja Sebagai Syarat

1. Seorang isteri dibenarkan untuk meletakkan syarat pada akad perkahwinannya bahawa ia hendaklah dibenarkan bekerja, apabila suami redha dengan syarat itu, ia menjadi kemestian baginya untuk membenarkan (setelah kahwin). Syarat itu hendaklah dinyatakan secara jelas ketika akad.
2. Suami pula harus meminta isteri meninggalkan kerjayanya walaupun sebelum ini ia membenarkannya, iaitu sekiranya meninggalkan pekerjaan itu dibuat atas tujuan kepentingan keluarga dan anak-anak.
3. Tidak harus, pada pandangan syara’ bagi seorang suami untuk menjadikan keizinannya kepada isteri untuk bekerja dengan syarat isteri hendaklah membantu perbelanjaan keluarga yang diwajibkan ke atas suami; tidak harus juga suami mensyaratkan isteri memberi sebahagian daripada pendapatannya kepada suami.
4. Suami tidak boleh memaksa isteri untuk keluar bekerja.

Penyalahgunaan hak dalam bidang pekerjaan

1. Sebuah perkahwinan itu mempunyai beberapa kewajiban bersama yang patut ditanggung oleh pasangan suami isteri dan ia ditentukan oleh Syariah Islam dengan jelas. Justeru hendaklah perhubungan antara suami isteri dibina atas landasan keadilan, tolak ansur dan saling menyayangi. Sebarang tindakan yang melangkaui batasan berkenaan adalah haram pada kacamata syara’.
2. Seorang suami tidak harus menyalahgunakan haknya sebagai suami untuk menghalang isteri bekerja atau memintanya meninggalkan kerjayanya sekiranya ia hanyalah bertujuan untuk memudaratkannya (isteri) atau diyakini tindakan itu hanya akan menyebabkan keburukan melebihi kepentingan yang diperolehi.
3. Demikian juga halnya ke atas isteri (tidak harus menyalahgunakan keizinan dan hak yang diberikan), iaitu jika ia berterusan dengan kerjayanya hingga menyebabkan mudarat kepada suami dan keluarga atau melebihi maslahat yang diharapkan.

Justeru apa yg boleh dirumuskan melalui kenyataan di atas adalah;

 • Fitrah wanita menuntut perhatian utama mereka untuk suami, anak dan keluarga. Dan silibus kejayaan mereka adalah dalam bidang ini.
 • Wanita dibenarkan bekerja jika keperluan yang disebutkan di atas benar-benar berlaku.
 • Walaupun wanita dibenarkan bekerja, ia tidak bererti suami boleh duduk berehat jaga anak di rumah. Sepatutnya suami perlu meningkatkan kualiti diri untuk lebih kehadapan sehingga boleh menanggung keluarga tanpa bantuan isteri.
 • Suami isteri bekerja adalah diterima dalam Islam selagi mereka tahu dan bijak merancang pendidikan dan penjagaan anak-anak dan tidak digalakkan isteri berterusan bekerja tanpa sebab-sebab yang mendesak. Sekadar disandarkan oleh perasaan untuk lebih bermewah dan mudah membeli belah (sehingga mengadaikan masa depan anak dan keluarga) dengan menggunakan duit sendiri adalah tidak diterima oleh Islam.
 • Menurut Syeikh Prof Dr Md ‘Uqlah, tugas asasi wanita adalah amat besar iaitu sebagai penentu dan pencipta kerjaya seluruh manusia ( menurut asbab kepada hukum alam ),

Komen saya : ini kerana mereka diberikan kedudukan oleh Islam untuk mencorak segala pemimpin lelaki masa akan datang iaitu dari kecil sehingga besar. Malangnya mereka tidak menganggap besar dan mulianya tugasan itu sehingga mereka mencari kerjaya di luar rumah yang menghasilkan sedikit gaji yang dicintainya. Justeru, kembalilah sebagai pencipta kejayaan lelaki dan wanita dari rumah. Ia adalah silibus kejayaan wanita dalam Islam.

About these ads
 
36 Komen

Posted by di 15 Mac 2010 in Keluarga

 

36 responses to “Persoalan Suami dan Isteri

 1. ila

  2 Februari 2011 at 8:40 am

  salam ustaz..sy inginkan penjelasan apakah yang patut saya lakukan jika suami saya suka meninggalkan solat..saya sangat susah hati dengan tindakan suami saya ini…pernah terlintas dihati saya untuk minta cerai..saya rela korbankan cinta saya pada dia,,,,tp setahu saya jika isteri meminta cerai, maka berdosalah isteri tersebut…jika suami saya melakukan kesalahan atau kesilapan lain saya boleh maafkan..tp ini bab agama…perkara yang paling dituntut oleh Allah S.W.T…

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   2 Februari 2011 at 9:28 am

   Wa’alaikum salam..
   Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana puan memiliki sifat prihatin yang tinggi kepada masalah agama. Moga ianya termasuk dalam ciri-ciri wanita solehah yang lebih mengutamakan hak Allah dalam semua perkara disamping menjaga amanah sebagai seorang isteri melalui ketaatan yang sewajarnya.

   Pertama sekali ingatlah, sesuatu perkara yang berlaku dalam hidup kita, jika kita memilih jalan keredhaan Allah ia adalah merupakan ujian daripada Allah kpd kita. Untuk menilai sejauh mana pergantungan kita kepada-Nya. Disamping itu juga untuk kita menilai diri jika ada kesalahan silam yang mungkin belum bersungguh kita bertaubat dan memohon keampunan kepada-Nya. Sebenarnya setiap segala yang berlaku pada kita adalah berpunca dari kita sendiri yang mungkin salah membuat penilaian dan tindakan sebelum ini.

   Walaupun begitu, setiap apa yang berlaku kita fikirkan positif yakni husnuzhon dengan Allah SWT. Kita mulakan dengan diri kita untuk membuat perubahan sebelum mengajak orang lain. Disamping itu bersabar dan istiqamahlah serta berdoa dengan bersungguh2 dengan apa yang kita harapkan kepada Allah SWT.

   Untuk menegur suami kita hendaklah dengan cara berhikmah.. seorang suami amat tidak suka kalau isterinya menegur secara terus. Ini akan mencabar statusnya sebagai seorang suami. Apa yang perlu puan usahakan..
   1) Puan mulakan dulu menjaga solat pada awal waktu dan sekali sekala mengajak suami solat berjemaah dengan memberi kata-kata pujian pada suami.
   2) Seterusnya puan banyakkanlah bertaubat untuk diri sendiri disamping solat hajat yang khusus untuk suami berubah. Kalau boleh bangun dipenghujung malam solat tahajjut, taubat dan hajat.
   3) Banyakkan selawat pada makanan yang kita sediakan untuknya seperti air minuman, makanan dsn, disamping berdoa dalam hati berserta selawat ke atas nabi moga Allah SWT lembutkan hati suami agar taat kepada perintah Allah.
   4) Puan hendaklah berusaha menjaga akhlak dihadapan suami dengan memberi layanan yang terbaik.. moga dengan cara itu suami akan lebih menghargai dan akan lembut hatinya.

   Insyaallah… apapun ingatlah setiap apa yang kita lakukan atas tujuan mencari keredhaan Allah SWT pastinya akan mendapat bantuan daripada-Nya. Cuma kita kena byk bersabar dan terus bersabar biar pun memakan masa yg agak lama.. sepanjang kesabaran kita itu ada ganjaran yang tidak ternilai di sisi Allah SWT buat kita di akhirat nanti.

   Moga kejayaan bersama puan, ameen ya Robb.

    
 2. ila

  10 Februari 2011 at 12:39 pm

  Terima kasih ustaz…InsyaAllah sy akan cuba perbaiki diri saya dl…mgkin saya juga bnyk membuat kesilapan dgn-Nya…terima kasih sekali lagi atas nasihat ustaz..hnya Dia shj dpt membalasnya…doakan kami berdua bahagia hingga ke syurga dan sentiasa dirahmati oleh-Nya…

   
 3. ana

  11 Disember 2011 at 1:58 pm

  salam ustaz..

  saya ingin bertanyakan apakah hukum suami memberi nafkah kepada isteri tetapi dia sering mengungkit-ungkit semula. dia seolah-olah ingin isteri membayar semula apa yang dibelanjakannya kerana isteri bekerja.Isteri menjadi keliru dan kadang-kadang bergaduh kerana isu ini.Adakah wajib isteri memasak jika suami tidak suruh. tetapi dia sering mengungkit isteri tidak memasak.Isteri bertanya untuk memasak untuknya tetapi dia sering cakap tidak payah masak sebab tidak mahu makan. jadi isteri jaranglah masak sebab suami tidak mahu makan.

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   11 Disember 2011 at 6:23 pm

   Wa’alaikumsalam.

   1. Suami wajib menyediakan nafkah kepada isteri dan tidak berhak untuk mengungkit-ungkit semula pemberiaannya itu atas alasan isteri telah bekerja.Jika perkara ini berlaku, si suami sudah hilang sifat keikhlasannya. Sedangkan jika sekiranya ia ikhlas dalam tanggungjawabnya, ia akan diganjari pahala yang dikira ibadat serta mendapat rahmat Allah SWT, insyaallah.
   2. Puan / isteri bekerja, adakah dengan persetujuan suami dan ia meredhainya? Jika suami membenarkannya, suami tidak berhak untuk merungut dan menuntut gaji isteri, kerana itu adalah hak isteri. Namun sebagai menghormati dan mentaati suami, isteri adalah digalakkan untuk membantu meringankan perbelanjaan rumahtangga dan juga mengutamakan suami dari kerjayanya, kerana mentaati dan berkhidmat untuk suami adalah tugas hakiki seorang isteri.
   3. Bagi mengwujudkan rumahtangga yang diberkati, setiap orang mempunyai hak yang perlu dilaksanakan. Seorang isteri contohnya; perlulah bijak menangani sikap suaminya dan harus peka kehendak suami walaupun tidak disuruh. Kerana layanan yang baik daripada seorang isteri kepada suaminya akan membuka laluan yang mudah baginya mendapat keredhaan Allah SWT. Tak usahlah berkira untuk berkhidmat kepada suami kerana tugas isteri adalah membahagiakan suaminya walaubagaimana keadaan sekalipun kecuali jika arahan dan kehendak suami melanggari hukum syarak. Laksanakanlah tugas itu atas rasa cinta dengan penuh rela. Ingatlah kebahagian itu datangnya dari sifat memberi.
   4. Fahamkanlah minda dan hati nurani, bahawa perkahwinan ini adalah ibadah. Susah-senang, penat-lelah dalam memenuhi tanggaungjawab sebagai seorang isteri besar pahalanya di sisi Allah SWT.Berilah keutamaan kepada yang lebih utama (tugas isteri) kerana di situ ganjarannya syurga.

   Semoga kebahagiaan yang dicita akan sentiasa bersama. Namun ingatlah bahtera rumahtangga ada kalanya terpaksa menempuh badai yang menjelma. Langit tidak selalunya cerah, bumi mana tidak ditimpa hujan, begitulah fitrah alam. Tempohilah ia dengan iman dan ilmu serta banyakkanlah berdoa, agar rumahtangga diberkati Ilahi. Jagalah hak Allah SWT pastinya Allah SWT memelihara kamu.

   Syukran. :)

    
 4. saiful

  22 Disember 2011 at 10:38 am

  Assalamualaikum ustaz
  tumpang bertanya..
  isteri saya bekerja sebagai seorang guru.Di sekolahnya dia mengambil seorang anak angkat perempuan dengan tujuan untuk membantunya.saya tidak bersetuju kerana die terlalu kerap bersama dengan anak angkatnya sehingga mengabai saya dan anak.Mereka kerap bermesej2 hingga larut malam,keluar dari rumah tanpa pengetahuan saya dan duduk berdua di dalam bilik tatkala saya di rumah.Isteri saya tuduh saya cemburu buta..Tapi ustaz kalau dah over macam ni susahla..Istri saya berkata tugas seorang guru kena korbankan keluarga demi mendidik anak muridnya…mohon huraian ustaz..

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   22 Disember 2011 at 12:45 pm

   Wa’alaikumsalam..

   Didoakan semoga tuan sekeluarga berada dalam lindungan rahmat Allah SWT selamanya.
   Tahniah kerana tuan mempunyai seorang isteri yang mempunyai komitmen yang tinggi dengan tugas sampingannya sebagai guru. Namun sedikit mendukacitakan kerana komitmen yang sepatutnya diberi perhatian sebagai seorang isteri adalah kepada suami dan rumahtangganya. Malah itulah yang lebih utama. Tugas utama sebagai seorang isteri inilah yang akan dinilai oleh Allah SWT melalui ketaatan dan khidmat yang diberikannya kepada suami. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas Bin Malik RA; sabda Nabi SAW:
   “Seorang wanita itu, jika ia menyempurnakan solat lima waktunya, berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya, serta mentaati suaminya nescaya dia akan masuk ke syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai.”

   Oleh itu kefahaman seorang wanita terhadap kewajipan utama dan asasinya adalah sangat perlu ditekankan. Keberkatan hidupnya bergantung kepada sejauhmana tugas asasinya dapat dilaksanakan dengan sempurna dan keredhaan suami terhadapnya. Jangan pula tersalah memilih keutamaan, nantinya kemurkaan Allah SWT akan diundang.

   Untuk masalah tuan, seeloknya dibawa berbincang secara berkasih-sayang. Kalau sekiranya tidak berjaya pada peringkat awal jangan berputus asa. Yang penting ialah bagaimana hendak memahamkan setiap individu antara kita tentang tanggungjawab masing-masing.

   Diperingkat diri sendiri, sebagai seorang suami adakah kita telah melakukan tanggungjawab dengan sempurna? Dari segi nafkah zahir & batinnya, layanan dan kasih-sayang yang diberikan, didikan agama yang menjadi tanggungjawab suami untuk disampaikan kepada isteri dan anak2. Kalau itu semua telah tertunai dengan baik namun masih lagi tumbul rungutan, perkara yang menjadi asas dalam perhubungan kita mungkin masih tidak sempurna. Iaitu memperbaiki dan mengelokkan hunbungan kita dengan Allah SWT. Bagaimana solat kita, adakah telah sempurna dan mendapat khusyuknya? Aurat isteri dan anak2 perempuan kita, adakah telah sempurna dijaga sedangkan ia adalah tanggungjawab kita, sebagai suami dan ketua keluarga?

   Begitulah sebenarnya seni hidup berumahtangga. Ilmu mengenainya perlu ada bukan hanya sekadar mengharapkan setiap individu memahami dan menghormati kehendaknya sahaja. Masing-masing wajib memahami dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ini adalah kerana ikatan perkahwinan adalah sebuah amanah yang terpikul di atas setiap pundak kita dan akan dipersoalan di akhirat nanti oleh Allah SWT.

   Semoga Allah SWT merahmati hidup kita semua. Terima kasih.

    
 5. me

  22 Disember 2011 at 3:37 pm

  ustaz saya nak bertanya… saya dan suami bekerja buat waktu ini dan kami mempunyai seorang anak.sekarang saya sudah nekad untuk berhenti kerja untuk menjadu suri rumah dan menjaga anak kerana sebab kami bekerja kadang2 masa untuk bersama pun tiada kerana keletihan dan anak kami pun terpaksa ditinggal di rumah ibu saya dan saya cuma berjumpa dengan nya pada waktu weekend shj.mengikut perkiraan, ye saya setuju jikalau saya berhenti kerja tak boleh la kami berdua hidup mewah seperti sebelum ini tapi gaji suami cukup untuk menampung kehidupan kami walaupun kami harus menjadi sgt berjimat cermat.credit card pun tak boleh suka hati pakai. saya redha kerana saya rasa saya lagi selesa di rumah jaga makan minum suami dan mengajar anak dari keluar bekerja. lagi2 saya bekerja di sebuah bank yg mengamalkan interest dan saya baru shj sedar yg sebenarnya haram saya bekerja di tpt spt ini.itu juga adalah antara faktor yang mendorong saya untuk berhenti.masalahnya ialah suami saya tidak membenarkan saya berhenti kerja dan mencemuh saya apabila saya memberitahu dia dan mengatakan yang saya ni tidak mengambil berat tentang semua yang dia harus tanggung jika saya berhenti.saya rasa bersalah tapi saya tahu berhenti lebih bagus dari berbuat dosa hari2.tapi kalau suami tak redha dengan saya kalau saya berhenti mcm mana?perlu nasihat…..terima kasih…

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   22 Disember 2011 at 4:21 pm

   Assalamu’alaikum..

   Tahniah kerana telah nekad membuat keputusan untuk lari dari melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberi kelapangan jiwa, kemurahan rezeki dan kebahagiaan rumahtangga, Insya Allah, amenn.

   Terbiasa dengan sedikit kesenangan apabila terpaksa menukar corak kehidupan pada permulaannya memanglah memeritkan. Namun keadaan itu hanyalah sementara, apabila kita telah mampu menyesuaikan diri serta mencari altenatif lain untuk membaiki keadaan yang sedia ada. Tabah, tenang dan banyakkan berdoa serta sabar, insya Allah, Allah SWT akan kurniakan idea dan akan terbuka peluang yang luas di hadapan mata.

   Sudahkah puan berhenti dari pekerjaan tersebut? Kalau belum… berikan sedikit masa untuk membuat perubahan dan perancangan kewangan apabila telah berhenti nanti. Puan harus juga memikirkan kemampuan suami yang akan menyara isteri dan anak.. Setahun dua lagi mungkin anak2 akan bertambah begitu juga kos hidup yang tidak menentu sekarang ini, bererti kos saraan kehidupan juga akan meningkat.

   Membuat keputusan untuk menjadi suri rumah sepenuh masa adalah sangat baik tapi harus difikirkan juga bagaimana puan boleh memberi sumbangan dalam membantu suami untuk menyara keluarga khususnya dalam dunia yang tidak menentu hari ini. Apakata kalau puan mencari kerja yang boleh memberi masa yang banyak kepada keluarga disamping mendapat pendapatan. Walaupun kerja tidak ‘standart’ tetapi boleh mendapat income disamping mempunyai banyak masa untuk diberi tumpuan kepada rumah, suami dan anak2.

   Saya amat memahami situasi suami puan.. kalau puan boleh menyakinkannya dengan altenatif yang boleh dilakukan jika sekiranya puan berhenti kerja nanti, maka saya yakin pasti suami puan akan setuju dan merestui hasrat tersebut. Suami mana yang tidak bahagia kalau isteri setiap hari menanti kepulangannya, menyediakan makanan dan keperluan hidupnya? Cuma suami puan kebuntuan jika puan berhenti tanpa ada altenatif untuk meringankan bebanan yang terpaksa ditanggung selama ini.

   Berhenti daripada yang HARAM itu adalah jihad. Semoga puan beroleh kemudahan daripada Allah SWT kerana kebiasaan yang baik dan kejayaan itu didahulu dengan keperitan.

   Terima kasih. Moga Allah SWT merahmati kita semua.

    
 6. mohd

  4 Januari 2012 at 11:08 pm

  Assalamualaikum w.b.t,

  Ustaz, sebelum saya bertanya, saya ingin menyatakan tentang dilema yang saya alami. Usia perkahwinan saya baru setahun lebih. Saya dan isteri dua² tinggal berasingan kerana isteri saya bekerja dengan sektor awam di negeri lain dan saya di negeri lain. Isteri saya tinggal dengam ibu bapanya kerana tempat kerjanya berdekatan, dan saya dengan ibu saya.

  Setiap bulan kami akan bergilir berjumpa. Saya bekerja di sini disamping perlu menjaga ibu saya kerana tiada orang yang boleh diharapkan. Adik lelaki saya bekerja di negeri lain dan adik² perempuan saya masih belajar.

  Ibu dan ayah saya terlah lama bercerai. Jadi saya sebagai anak sulung mengambil alih tanggungjawab menanggung keluarga. Masalah saya, ibu saya selalu menekan supaya isteri saya berpindah ke sini dan mencari pekerjaan lain.

  Namun saya telah izinkan isteri saya bekerja di sana kerana beranggapan rezeki sektor awam yang susah hendak diperolehi setelah lama menunggu. Bukan kerana tidak yakin rezeki Allah di mana², tetapi kerana isteri saya pun sudah lama berusaha untuk mendapatkan kerja di sini tapi masih tiada hingga dipanggil ke jawatan tetap sektor awam tetapi perlu bekerja di negeri lain.

  Jadi adakah dayus saya kerana membiarkan isteri saya bekerja di sana? Saya menerima keadaan ini, namun ibu saya tidak dapat menerima kerana baginya isteri selepas berkahwin perlu mengikut suami. Ibu saya cuba aturkan segala perjalanan rumahtangga saya. Adakah derhaka saya kerana tidak mengikut perintah ibu saya itu? Saya cuba buat sebaik yang mungkin untuk menjaga hati kedua² pihak walaupun selalunya hati ibu diutamakan walaupun terpaksa mengabaikan isteri saya.

  Jadi kerana itu, saya relakan isteri saya bekerja di sana kerana tidak mahu dia tertekan dengan ibu saya. Saya tidak mahu meninggikan suara kerana takut derhaka tapi pada masa yang sama saya tidak mampu mengikut semua yang ibu saya arahkan. Jadi boleh ustaz beri sedikit pandangan tentang masalah saya ini?Maaf kerana menulis panjang, harap ustaz tidak keberatan membacanya.

  Sekian, terima kasih. Wassalam.

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   9 Januari 2012 at 9:43 am

   Wa’alaikum salam..

   Tahniah kerana berjaya menjadi anak yang baik, menghormati ibu dan mengambil tanggungjawab untuk menjaganya. Semoga usaha dan pengorbanan saudara akan beroleh ganjaran yang besar di sisi Allah SWT.

   Memang benar, seorang isteri tempatnya yang terbaik ialah di sisi suami dan berkhidmat kepadanya. Namun tindakan saudara membiarkan isteri berkerja di tempat lain dengan persetujuaan kedua2 belah pihak tidaklah dianggap dayus kerana saudara mempunyai alasan yang kukuh demi kebaikan masa depan keluarga yang telah dibina.

   Dilema sekarang ini ialah mana satu keputusan yang harus diikut, Kemahuan ibu dan perancangan yang diaturkannya atau keputusan dan pilihan saudara sendiri sebagai seorang suami?

   Dalam hal menentukan hala tuju rumahtangga saudara adalah lebih berhak untuk menentukannya. Tanggungjawab yang tertanggung atas saudara ialah memastikan amanah menjaga isteri dan anak2 dapat dilaksanakan sebaik mungkin dalam membina kebahagiaan sejati. Namun menjaga hati dan kebajikan seorang ibu adalah lebih utama.

   Dalam hal ini saudara haruslah bijak untuk bertindak sebagai pendamai kepada kedua2 pihak iaitu ibu dan isteri. Saudara mestilah memahamkan mereka tentang situasi yang sebenarnya disamping sentiasa mencari peluang untuk meredakannya. Saudara hendaklah membuktikan kepada mereka bahawa saudara mampu berdikari dalam membuat keputusan. Yakinkan diri sendiri dan pohonlah petunjuk daripada Allah SWT semoga saudara diberi kekuatan dan dibukakan jalan penyelesaian yang terbaik. Keadaan ini akan berubah dan beransur-ansur baik apabila masa telah mengizinkannya.

   Semoga pandangan insan yang doif ini akan dapat membantu meleraikan kekusutan yang saudara alami. Saya berdoa semoga saudara tabah dan mampu menjaga hubungan kedua2 pihak iaitu ibu dan isteri yang tercinta. Moga Allah merahmati anda.

    
   • mohd

    9 Januari 2012 at 10:41 pm

    terima kasih di atas pandangan ustaz, agak lega sikit setelah mendapat pandangan daripada orang yang berilmu…walaupun banyak dugaan, InsyaAllah saya berharap di masa depan semua kekusutan ini dapat diselesaikan dan hubungan antara kami semua pulih seperti sediakala.

     
 7. Ummu Hisham

  27 Januari 2012 at 3:15 pm

  Assalamualaikum ustaz. Saya seorang isteri yang bekerja, suami pula menjaga anak dirumah. Saya dah cadangkan pada suami untuk mencari pekerjaan dan sanggup menghantar anak untuk dijaga ibu saya namun suami membuat alasan tak sanggup berpisah denagn anak. Masalahnya sekarang perbelanjaan rumah tidak mencukupi tambahan pula ibu dalam kesempitan hidup dan tidak berpendapatan. Saya ada juga mengirim wang untuk ibu tetapi tidaklah selalu dapat berbuat demikian. Persoalannya, berdosakah saya sekiranya saya tidak dapat membantu ibu, sedangkan gaji saya hanya mencukupi untuk keluarga saya (suami tidak bekerja)? Apabila saya menjelaskan hal ini kepada ibu saya, beliau berkecil hati, kerana saya tidak membantu sedangkan saya ada pendapatan. Suami saya adalah juga penghasilan di kampung tapi semuanya dikendalikan oleh ayahnya dan tidak pernah diberikan kepada kami. Mohon sedikit pandangan dari ustaz.

  Terima kasih banyak.

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   3 Februari 2012 at 9:39 am

   Wa’alaikum salam..

   Tahniah kerana puan masih lagi tabah menghadapi ujian hidup berumahtangga. Didoakan semoga ketabahan itu akan terus kukuh menjiwai sanubari puan dan menjadi amal ibadah yang besar ganjarannya di sisi Allah Taala. Saya amat bersimpati dengan situasi yang puan alami. Yakinlah setiap ujian yang ditempuh dengan kesabaran pasti ada nikmatnya walaupun kita tidak mengecapinya di dunia dengan kadar segera, namun ianya akan tetap dikurniakan Allah Taala di akhirat nanti.

   Tindakan suami puan itu agak tersasar dari realiti sebenar tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ketua keluarga. Dengan alasan yang diberikan amatlah rapuh hujahnya. Dinilai dari segi hukum pula berdosa tindakannya, dengan mengabaikan tanggungjawab sebagai ketua keluarga yang sepatutnya memberi nafkah, perlindungan serta kebajikan kepada isteri dan anak-anaknya. Bagi menangani keadaan ini puan dinasihatkan membawa suami bertemu seseorang (yang dipercayai) yang boleh menasihatkan dan mengingatkannya tentang tanggungjawab sebagai seorang suami. Ataupun menghadiri sesi kaunseling sebagai ikhtiar yang perlu diusahakan. Disamping pasrah, redha dengan ujian Allah Taala teruskanlah usaha, banyakkanlah berdoa dipenghujung malam memohon bantuan daripada Allah Taala semoga diberi jalankan keluar dari kemelut ini.

   Sebagai seorang isteri, tanggungjawab memikul keluarga dan juga ibubapa tidaklah terbeban ke atas bahunya, malah tidaklah berdosa jika tidak menunaikannya. Cuma menjaga hati ibubapa adalah satu kewajipan yang perlu diutama. Apabila ia berkecil hati dengan perkara yang betul atau tidak meredhai tindakan kita, akan mengundang pula kemurkaan Allah Taala. Tetapi bagi isteri ketaatannya kepada suami adalah keutamaan mengatasi segala ketaatannya kepada makluk. Namun begitu bantulah ibubapa sekadar yang termampu, sekurang-kurangnya berkhidmatlah kepadanya sekadar yang terdaya dengan izin suami. Jelaskanlah kepadanya “duduk pangkal” kemelut yang berlaku dalam keluarga puan agar ia faham, sekurang-kurangnya mengharapkan doa dan restu daripadanya.

   Saya doakan puan terus tabah untuk mengharungi badai ujian ini, pasrahlah kepada Allah Taala dengan banyak memohon pertunjuk daripada-Nya. Perbaikilah amal ibadah semoga dengan cara itu Allah Taala akan membuka jalan penyelesaian yang seluasnya dihadapan kita.

   Ampun dan maaf dipinta di atas segala kekurangan tutur bicara dan jawapan pada soalan yang didamba. Semoga ianya menjadi panduan kepada puan dan buat diri ini juga. Semoga rahmat Allah Taala sentiasa memayungi kita semua. Amin Ya Robbal ‘alamin.

    
 8. bee

  13 April 2012 at 2:32 pm

  Salam Ustaz,

  saya inginkan pandangan ustaz,
  si isteri dan suami sedang bermasalah rumahtangga kerana punca dari isteri serta keluarganya,
  1) si isteri tidak menjalankan tanggungjawab seperti makan pakaian lelaki tidak di urus
  2) Memakai pakaian seksi tanpa pengetahuan suami
  3) Masuk ke kelab, minum arak & merokok
  4) ingkar cakap suami demi mentaati cakap ibu bapa
  5) Ibu bapa si isteri juga meminta supaya anak mereka dikembalikan dan diceraikan atas alasan yg tidak munsabah & mengatakan mereka tidak mahu cucu tetapi kembalikan si isteri.
  6) Isteri Keluar rumah tanpa pengetahuan suami

  sekarang si isteri menuntut Fasakh dan mahukan hak penjagaan anak, adakah si isteri layak apabila pihak mahkamah tahu keadaan si isteri ini? apakah caranya agar si suami dapat hak penjagaan?

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   2 Mei 2012 at 8:45 am

   Wa’alaikumsalam.
   Secara ringkas, jawapannya;
   1. Di dalam kes isteri yang nusyuz, hak hadanah (penjagaan anak) ke atas isteri tidak akan terbatal secara automatik.
   2. Mahkamah akan menentukan hak hadanah berdasarkan maslahah atau kepentingan anak tersebut (the Court will decide based on the children’s interest). Contohnya; jika anak tersebut masih menyusu, maka hak hadanah akan jatuh pada ibu).
   3. Prinsip asas; hak hadanah memang berada pada ibu, selagi si ibu belum berkahwin lain.
   4. Bagi anak yang sudah mumayyiz, anak tersebut berhak untuk memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Jika anak tersebut masih belum mampu untuk menentukan; hak hadanah umumnya akan jatuh pada tangan ibu.
   Semoga informasi ringkas ini dapat membantu.

    
 9. hamba Allah

  2 Mei 2012 at 6:17 pm

  Assalamualaikum ustaz..mohon bertanya
  saya sudah berkahwin selama 6 tahun dan dikurnia seorang anak.walaubagaimanapun skrg rumah tangga kami tidak aman.saya sudah 6 bulan berselisih faham dengan isteri.kami masih tinggal serumah tetapi tidak sebilik.Puncanya isteri saya mengatakan saya terlalu cemburu dan tidak memahami kerjayanya sbg guru.Masalah bermula bila dia ingin menjadikan anak muridnya (perempuan) sbg anak angkat.tetapi saya tidak membenarkan kerana mereka terlalu rapat sehingga sanggup menipu dan mengabai saya.Bagi saya hanya Allah yang mengetahui punca sebenar mengapa hal ini terjadi.Saya harap Allah akan beri hidayah kpd kami jika ada antara kami yg mmg bersalah.Cuma akhir2 ini isteri saya kerap minta dia diceraikan atas alasan tidak mahu menanggung dosa tidak memberi nafkah kepada suami tetapi ibu bapa mertua saya ingin saya bersabar.Saya masih sayangkan hubungan ini dan demi anak saya.Sudah puas saya memujuk tetapi hatinya tetap keras.Minta pendapat ustaz..

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   3 Mei 2012 at 10:50 am

   Wa’alaikum salam..

   Dalam hal ini saya cadangkan tuan bersama isteri berjumpa pihak kaunseling keluarga. Mohon pencerahan dalam hubungan keluarga khususnya kefahaman tanggangjawab masing-masing. Dalam sesi tersebut, insyaallah permasalahan akan dapat ditangani dengan perbincangan. Saya doakan semoga tuan diberi kelapangan minda dan beroleh idea daripada Allah Taala untuk menangani permasalahan ini, insyaallah.. amenn Ya robbal ‘alamin.

    
 10. yasmine

  7 Julai 2012 at 8:25 pm

  Assalamualaikum ustaz….
  Saya mohon nasihat drpd ustaz nmasalah saya ini.
  Saya seorang guru yang bekerja di pedalaman sarawak dan suami saya bekerja di semenanjung. sekarang ini saya keliru yang mana perlu saya pilih. saya mohon nasihat ustaz kerana ustaz lebih arif dan saya seorang yang jahil tentang agama dan masih banyak perlu belajar.
  Masalahnya sekarang…saya berjanji dengan suami untuk pulang bertemu dengan beliau minggu hadapan pada cuti hujung minggu. tiba-tiba mendapat surat untuk menghadiri taklimat di PPD dan saya perlu menggunakan waktu hujung minggu tersebut untuk perjalanan ke PPD kerana jarak ke PPD agak jauh. Saya telah berbincang dengan suami dan meminta pendapatnya tetapi beliau tidak mahu saya tertekan dan meminta saya membuat keputusan sendiri untuk memilih bertemu dengannya di semenanjung atau menghadiri taklimat tersebut. katanya beliau reda dan ikhlas sekiranya saya tidak jadi pulang bertemu dengannya. tetapi dari segi kenyataan lain dia menyatakan saya perlu berfikir yang mana wajib bagi saya dalam menjalankan tanggungjawab saya. ini membuatkan saya keliru. yang mana saya perlu pilih?Ustaz tolong bantu sy. tiket dah dibeli tiba-tiba kerja datang secara mengejut. saya betul2 takut untuk mengecewakan suami saya kerana jarak antara kami terlalu jauh dan saya faham kehendak beliau sebagai seorang lelaki.
  mohon jasa ustaz memberi nasihat dan panduan kepada saya. Terima kasih.

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   9 Julai 2012 at 9:18 am

   Wa’alaikum salam..

   Tahniah saya ucapkan kerana puan telah berusaha untuk menjadi isteri yang baik.

   Secara umum seorang wanita khususnya isteri keutamaannya ialah memberi khidmat dan layanan yang terbaik kepada suami. Keredhaan suami adalah segala-galanya dalam hidup seorang isteri. Ia perlu mengutamakan suaminya melebihi segala yang lain hatta kepentingan dirinya sendiri. Ini jelas dalam hadis-hadis Rasulullah SAW antaranya yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik RA; sabda Rasulullah SAW:“Seorang wanita itu, jika ia menyempurnakan solat lima waktunya, berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya, serta mentaati suaminya nescaya dia akan masuk ke syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai.”

   Dalam situasi puan, memberi keutamaan pada suami adalah yang terbaik. Mohonlah kelepasan daripada pihak majikan untuk tidak menghadiri program tersebut. Namun jika sekiranya ia akan memberi kesan kepada kerjaya puan pada masa hadapan maka berbincanglah dengan suami agar ia merestuinya dan memahami situasi yang puan hadapi. Jika suami telah membuat keputusan maka taatilah ia, kerana redhaan Allah akan berserta redhanya suami pada kita dan keberkatan akan menyusuli dalam rumahtangga kita. Insyaallah.

   Sekian, Ya baik itu hanyalah dari Allah, segala kekurangan dan kejahilan adalah dari diri yang doif ini. Wallahuaklam.

    
   • yasmine

    18 Julai 2012 at 7:15 pm

    Terima kasih atas nasihat tuan….

     
 11. HAMBA ALLAH

  13 Julai 2012 at 12:36 am

  Assalamualaikum ustaz…..nak tanya…
  Apa pandangan dan komen ustaz dalam beberapa situasi di bawah? Kisah Benar……
  1) Isteri susah nak dengar kata.Ada saja alasan yang diberi. Atau dengan kata lain isteri sudah ada keputusan sendiri. Kata-kata dan pandangan suami tak penting sangat.Kadang-kadang berkata yang suami tidak ada pendirian tetap dan macam budak-budak.(merujuk kepada keputusan berubah mengikut situasi).Berkata depan kawan2 suami yang suaminya “anak mak”.(dengan maksud menyindir).
  2) Seorang isteri yang menjaga solat 5 waktu tapi mengerjakan solat 4 rakaat hanya dalam masa 1 minit 50 saat sahaja. Kemudian kebanyakkan solat pada hujung waktu.Bulan puasa tiap-tiap malam baca al-quran tapi banyak kali salah tajwid. Suami tegur tetapi tidak dilayan.
  3) Isteri bekerja melebihi masa bekerja dan kebiasaannya tidak memberitahu suami bekerja lebih waktu. Anak2 terabai di rumah.Kerja lebih diutamakan dari urusan rumahtangga.Keluar rumah tanda keizinan suami(hanya sekadar memberitahu sahaja kadang-kadang tidak bagi tahu langsung, inikan pula nak minta keizinan).
  4) Isteri berduaan dalam bilik tertutup bersama dengan staf lelaki lain atas dasar bincang tentang kerja walaupun untuk waktu yang singkat.Bercakap dengan staf lelaki dalam situasi yang agak mesra sehingga bila si suami tengok boleh menimbulkan rasa sakit hati dan cemburu.(sebab bila bercakap dengan suami tidak semesra itu).
  5) Isteri yang tidak boleh menerima kehadiran ibu si suami atas alasan yang tidak munasabah sehingga si suami tidak tidur lena dimalam hari.Suami telefon ibunya disiang hari…dimalam hari isteri tidur membelakangkan suami. Kebanyakkan keputusan yang suami buat…isteri tuduh keputusan dapat dari ibu.Ibu suami masak….isteri tak nak makan.Makin tak cukup tidur suami dibuatnya.
  6) Isterikerap kali tidak mahu mengauli suami walaupun telah diajak dan dipujuk banyak kali oleh suami. Alasan-penat,nengantok,dah lewat malam dan pagi esok nak pergi kerja.Suami banyak kali telan air liur dan mengalir air mata hingga ke pagi.
  7) Isteri mudah merajuk dan tidak mudah memujuk bila suami pula merajuk.Suka mendiamkan diri (kalau dibiarkan boleh melebihi 3 hari)bila berlaku salah faham sehingga menyebabkan salah faham yang berlaku tidak dapat diselesaikan.
  Diharapkan ustaz boleh melontarkan pandangan dan komen agar isteri-isteri seperti di atas boleh membacanya dan seterusnya menjadi panduan dan pedoman kepada mereka.TQ

   
  • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

   7 September 2012 at 11:13 am

   Wa’alaikum salam..

   Ringkas cerita, isteri yang bersifat begitu adalah seorang yang jahat akhlak. Yang hanya mementingkan dirinya sahaja serta bersifat takabbur.

   Harus diingat jika sekiranya keadaan ini berterusan kepada wanita-wanita yang bergelar isteri, sepanjang masa ia berada dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat, ibadahnya tergantung malah boleh jadi tidak diterima oleh ALLAH.

   Wallahuaklam.

    
   • hamba allah

    18 September 2012 at 10:14 am

    Assalamualaikum ustaz
    merujuk kepada permasalahan hamba allah di atas, pada pandangan ustaz, apa yg perlu suami lakukan. jika isterinya dikatakan jahat akhlak, adakah patut mereka masih bersama. tidakkah ini meninggalkan kesan kepada anak2 mereka.

     
   • Mohamad Zaki Hj Abdul Halim

    18 September 2012 at 11:10 am

    Wa’alaikumsalam..
    Wallahu’aklam.. Suami berhak menentukan statusnya. Jika suami mampu serta berusaha mendidik isterinya disamping mengubah dan memperbaiki kekurangan dirinya, mempertahankan rumahtangga itu adalah lebih utama. Perceraian adalah jalan yang paling-paling akhir. Ingatlah walaupun ianya halal disisi syarak tetapi tetap dimurkai oleh Allah.

    Apa yang dapat saya fahami dari permasalahan hamba Allah tersebut, kemungkinan isterinya lebih kaya atau berpendapatan tinggi serta berjawatan sehingga si suami merasa rendah diri. Sepatutnya sejak awal perkahwinan lagi, si suami mesti mampu membuat keputusan bersama, berterus terang apa yang disukai dan apa yang tidak digemari. Akibat tidak berani berterus terang inilah membuatkan si suami terperangkap sekarang. Akibatnya, isteri hilang hormat hingga sanggup menjatuhkan maruah si suami dan keluarganya.

    Nasihat saya kpd si suami, hendaklah dia belajar untuk berani menyatakan pendirian dan menegaskan sikap buruk isterinya itu. Jelaskan kepada isteri sikapnya yang tidak disukai dan minta dia berubah dalam tempoh tertentu. Jika dia enggan, bermakna ketaatannya kepada suami telah luntur. Jika keadaan ini berterusan, tidak akan ada yang namanya tenteram dan bahagia lagi.

    Sebagai seorang suami, hendaklah dia bangkit sebagai seorang pemimpin dan bukan pengikut atau pak turut sahaja. Belajarlah membina keyakinan diri dan bukan hanya sebagai pelengkap tanpa jelas fungsi, tanggungjawab dan bidang kuasa sebagai suami. Tunjukkan diri sebenar sebagai seorang ketua keluarga. Biarpun pendapatan isteri lebih besar dan kelulusannya lebih tinggi, tapi agama memberikan kuasa tertinggi kepada suami untuk mentadbir keluarga.

    Jika cerita hal rumahtangga telah sampai ke telinga orang di luar rumah, itu tandanya keluarga sudah mula digamit kelesuan dan kebahagiaan telah mula menyelinap ke luar jendela. Jika isteri tidak dibetulkan dengan nasihat dan tenguran, dia akan menjadi seperti duri dalam daging pada suami dan keluarga. Hendaklah dia berusaha mematikan asap-asap kelesuan daripada terus menyala dan membakar hati si suami dan hati isterinya yang akhirnya membakar seisi keluarga.

    Andai dia (suami) tidak mampu melakukan sendirian, dapatkan bantuan ahli keluarga terdekat yang disegani isterinya. Si suami juga boleh dapatkan nasihat kaunselor keluarga serta hendaklah dia banyakkan membaca ayat suci al-Quran. Cahayakanlah rumahnya dengan bacaan al-Quran serta hendaklah dia banyak berdoa, solat hajat agar diberikan kekuatan kpd jiwanya serta kelembutan serta hidayah di hati isterinya. Moga berjaya dan berkekalan rumahtangga mereka dalam rahmat dan kasih-sayang daripada-Nya.

     
 12. Hamba Dilema

  18 September 2012 at 1:10 pm

  Assalamualaikum ustaz…..mohon pencerahan…
  Apa pandangan dan komen ustaz dalam beberapa situasi di bawah?
  1. Seorang suami yang berubah2 pendirian lebih2 lagi bila berkaitan dengan cuti dan sambutan hari raya. Contohnya, bila hari raya di kampung suami tetapi masa tersebut isteri masih dalam pantang dan suami berkeras nak sambut beraya di kampungnya walaupn pd asalnya mereka dah bersepakat beraya di rumah sendiri. Suami tanya dengan doktor, kawan2 dan ibunya berkenaan dengan kesihatan isteri. Bila isteri x setuju, suami sangup gaduh dgn isteri walaupn th isteri msh dlm pantang. Kebetulan, semasa bersalin isteri lekat uri dan terpaksa jumpa pakar untuk rawatan susulan. Isteri terpaksa pandu kereta sendiri untuk berjumpa dengan doctor pakar kerana suami x mahu hantar dan dalam masa yg sama, suami tekad balik ke kampungnya bersama dengan anak sulung mereka tanpa memberitahu isteri apabila isteri x benarkan suami membawa anak sulung mereka. Masa itu, anak sulung baru berumur 2 tahun. Tetapi bila sepatutnya sambut raya di kampung isteri, isteri x penah bising2 atau bertegas nak sambut raya di kampungnya. Suami xbo jg hati isteri semasa dlm pantang tetapi anggap isteri boleh fikir secara normal dan sanggup bergaduh dengan isteri.
  2. Seorang suami yang x menjaga solat 5 waktu tapi apabila isteri mengerjakan solat, suami bising kerana katanya sekejap sangat sembahyang. Pernah isteri Tanya kenapa x sembahyang tetapi suami jawab, ibu bapanya pun x sembahyang dulu tapi anak2 tetap berjaya. Apabila isteri membaca al quran, suami tegur itu dan ini salah sedangkan suami sendiri x cuba untuk mengaji bersama. Bila isteri terus jg membaca tanpa mempedulikan tajwid betul atau salah, suami marah sbb isteri x layan. Niat isteri hanya nak betulkan sebutan dahulu kerana dah lama x mengaji, lidah pun jd keras. Tapi suami salah anggap. Bila isteri mnta izin pergi ke surau malam jumaat, suami macam x redha walaupun isteri bawa anak2 bersama. Jadi, isteri x pergi lg surau
  3. Dalam setahun, boleh di bilang dengan jari berapa hari isteri kerja lebih masa. Itupun kerana ada program dan kerana tuntutan tugas. Suami masih marah2 walaupun saya dah jelaskan dan suami selalu membanding2kan antara kerja isteri dengan kerja rakan2 di tempat kerjanya. Perbelanjaan rumah di tanggung bersama walaupun itu merupakan tanggungjawabnya. Tetapi alasan suami, saya bekerja dan masa sepatutya saya berada di rumah jaga suami dan anak2, saya bekerja dan perbelanjaan perlu di kongsi bersama. Ibu mertua dan abang ipar saya pernah tgk slip gaji suami krn katanya saya x membantu anaknya dalam pengurusan kewangan bila anaknya kata dia banyak hutang. Pendek kata, semuanya perbelanjaan perlu dibahagi dua kerana alasannya saya bekerja.
  4. isteri bekerja di pejabat yang mempunyai 3 pegawai sahaja. Seorang lelaki dan 2 orang perempuan tetapi, waktu pagi, hanya ada pegawai lelaki dan seorang pegawai perempuan. Seorang pegawai perempuan bekerja di sebelah petang. Pintu utama di tutup tetapi pintu2 bilik di buka. Apa pandangan ustaz tentang perkara ini.
  5. Isteri bukan merupakan menantu pilihan. Ibu mertua memang x izinkan anaknya berkahwin dengan isteri tetapi anaknya berkeras ingin berkahwin. Ini kerana isteri orang semananjung manakala suami orang Sarawak. Depan suami, ibu mertua memang baik tetapi bila suami x, dia mula buka topeng. Ibu mertua akan telefon suami 2 hari sekali. Tetapi apa yg sy perhatikan, dgn anak2 yg lain ibu mertua saya x telefon sekerap itu. Suami merupakan pegawai krjn yang gajinya tinggi. Tahun pertama kami berkahwin, hubungan saya dengan keluarga mertua baik tetapi selepas sy melahirkan anak sulung dan selepas saya cukup sembahyang 5 waktu, hubungan kami kurang baik. Sebelum ni sy jarang2 sbhyg dan kdg2 x sbhyg dan masa tu hubungan kami baik.. Saya sdr x th knp saya x sk tgk ibu mertua sy. Ibu saya pun pelik dgn sikap saya. Apa yg sy perasan lg, bl sy pasang ayat2 al quran dan bl sy off kan radio, mlm tu sy xkn dapat tido. Bila sy baca byk kali ayat kursi, br sy dpt tdo. Suami sy x prsn ttg semua ni dan bl sy cerita, dia x percaya. Dia cepat naik angin bl bersama dgn sy ttp dgn orang lain x. suami saya kuat cemburu sehinggakan semua dia nk kawal. Saya mmg x mkn apa yg mak mertua sy masak terutamanya yang berkuah sbb sy pernah tgk dia sdr x mkn apa yg dia masak tetapi suruh orang lain mkn. Hati saya was2 nak mkn,jd sy ambik kptsn xmkn. Boleh ustaz brth sy mcmn sy nak elak bnda2 mcm ni. X mkn hati ibu mertua terasa, nk mkn was2.
  Diharapkan ustaz boleh melontarkan pandangan mengenai dilemma yang saya hadapi. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas pandangan ustaz

   
 13. missnabilazaid

  12 Februari 2013 at 10:26 pm

  Reblogged this on Little Bee Is Talking.

   
 14. jeja

  5 Julai 2013 at 5:18 pm

  salam..saya baru mendirikan rumahtangga..saya sekarang dalam dilema antara suami dan keluarga..saya menikah di thailand setahun lepas tanpa pengetahuan keluarga mahupun wali..saya sekarang sedang menuntut di institusi kerajaan..dalam perjanjian pengajian saya tidak dibenarkan mengandung dan jika didapati mengandung kena bayar denda rm110,000..penjamin saya masa tu ialah ayah dan kakak..tapi KUASA ALLAH, saya disahkan mengandung 5bulan dan hal perkahwinan kami terbongkar..ibubapa saya sangat kecewa dan tidak meredhai perkahwinan ini..saya lari dari keluarga selama 2minggu kerana takut dan nak uruskan pendaftaran nikah kami di malaysia..2minggu lepas saya pulang ke rumah ibubapa bersama suami dan keluarga mertua..masa tu daftar nikah kami di malaysia masih dalam proses tetapi keluarga mertua ingin selesaikan masalah ini secepat mungkin jadi kami pulang ke rumah ibubapa saya tanpa tunggu mykad nikah malaysia siap..nawaitu kami time tu cuma nak berbincang elok-elok hal ini dan cari jalan penyelesaian tetapi keluarga saya ‘naik hantu’ dan pisahkan saya dan suami..saya dikurung dibilik dan suami serta keluarga mertua saya ‘dihalau’ balik..saya tidak dibenarkan berhubung dengan suami..henset saya dirampas..keluarga saya nekad buka fail farakh..katanya nak batalkan pernikahan kami untuk bersihkan keturunan kami dan perkahwinan kami..saya dan suami tak dapat terima semua ini memandangkan sekarang saya sedang mengandung anak sulung kami..saya hanya dibenarkan berjumpa suami selepas saya tamat belajar semula iaitu 3 tahun dari sekarang..saya dilarang keras berhubung dengan suami..bantulah saya menangani masalah saya kerana sekarng saya sudah buntu..saya pernah nekad lari dari rumah seminggu lepas tapi berjaya dikesan keluarga..sekarang saya dipaksa tinggal bersama kakak di rumah suaminya..3hari lepas kakak saya benarkan saya telefon suami buat kali terakhir dan suami saya kata nak ambil saya secara senyap2..sekarang saya dalam dilema antara suami dan keluarga..saya tak sanggup lukakan hati ibubapa saya lagi tetapi saya tak boleh berpisah jauh dengan suami..saya sayang suami saya lebih dari diri sendiri..setiap kali teringatkan suami saya pasti anak dalm kandungan saya akan bergerak..patutkah saya lari ikut suami saya dan lukakan hati ibubapa saya ataupun sebaliknya..bantulah saya=(

   
 15. Norziela

  5 Disember 2013 at 7:52 am

  Salam..saya sudah 2 tahun berkahwin & masih belum ade anak. saya & suami bekerja tp kerap bergaduh tentang hal2 yg kecik.pada mula nye memang kadang2 saya akan suarakan ape yang saya tidak puas hati, saya terus terang tapi suami saya terus naik marah. kesimpulannya saya yang dipersalahkan, kadang2 terlepas juga perkataan kesat dari mulutnye. Boleh dikatakan panas baran tapi tidak pernah dia memukul saya. Sampai ade masanya saya ade rase macam putus asa untuk sayang dia.
  Mohon nasihat ustaz.terima kasih

   
 16. Sabrina

  26 Februari 2014 at 5:30 pm

  Assalam, ustaz.
  apakah hukumnya jika suami yang meninggalkan tempat tidur isterinya selama tidak tertanggung aib dirasa oleh isterinya disebabkan oleh sifat ego suami. Minta penjelasan ustaz. terima kasih

   
 17. ahmad

  26 Mac 2014 at 10:55 am

  Assalamualaikum ustaz,
  Saya sudah berkahwin lebih 3 tahun dan masalah yang saya hadapi adalah isteri saya sering mengungkit kisah lama sya sebelum kami berkahwin lagi.. Kisah keburukan saya ketika kami masih belum ada apa2 ikatan lagi.. Perkara ini menyebabkan dia seolah2 menyimpan perasaan satu perasaan dimana saya adalah suami yang teruk, walaupun selepas kami berkahwin saya tidak lagi berkelakuan buruk sepertimana sebelum kami berkahwin.. sedangkan sebelum berkahwin, saya juga mengetahui isteri saya juga ada kisah buruk, malah saya sedikit pon tidak sesekali sesuka hati untuk mengungkit keburukan dia demi menjaga keharmonian rumah tangga kami. Kehidupan kami selalu gembira, tetapi kadangkala tiba2 saje isteri ungkit kisah lama tanpa sebab munasabah dan perkara ini sebenarnya memberi tekanan kepada sya sebagai seorang suami..saya bukanlah seorang yang kaki pukul..dan tidak pernah sama sekali memukul isteri saya, usianya yang lebih tua sedikit berbanding saya dan dia kdgkala lebih dominan dalah hal rumahtangga… ini juga menyebabkan saya berasa kecil hati dgn tindakan dia.. mohon ustaz beri pandangan..terima kasih

   
 18. Parchet Triplu Stratificat

  26 Mac 2014 at 11:41 am

  Everyone loves it when folks get together and share thoughts.

  Great blog, stick with it!

   
 19. 2004 pro bowl

  12 April 2014 at 4:38 pm

  I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

   
 20. Muhamad azhar

  30 Mei 2014 at 12:39 am

  Salam ustad saya nak tanya
  Saya dan isteri duduk i rumah sudah elok
  tapi masaalah ibu bapa perempuan selalu
  masuk campur dalam hal rumah tangga saya…
  dia tuduh saya macam2 tidak memberi
  nafkah…bila saya nk pergi berbincang
  dengan family dia,macam2 mereka
  katakan….niat saya hanya berbincang xpi
  mereka nak bergaduh…apa tindakan saya
  ustat…

   
 21. niza

  19 Januari 2015 at 1:40 pm

  Assalamualaikum wbt..ustaz apa hukumnya sekiranya suami menyuruh isteri berhenti kerja,isterinya setia mngikut kmahuan suami, beliau mempunya ibu yg agak cerewet dan tidak membenarkan isterinya berhenti..yg mana satu yg harus di turuti kemahuannya…beliau amat rasa musykil dan minta pencerahan atas komen ini..

   
 22. puteri siti

  15 Februari 2015 at 8:24 am

  Assalamualaikum ustaz. Suami saya sejak mula kahwin membiarkan tanggungjawab dalam mendidik anak samada dunia @akhirat kepada saya. Saya pernah menegur nya tetapi dia jenis jika ditegur lagi membuat apa yg kita tak suka….seolah olah mencurahkan lagi minyak panas. Sejak ada smart hphone , satu tabiatnya ialah melihat bahan lucah. Perkara ini saya tegur kerana anak pernah terlihat. Sejak itu dia mengharamkan saya melihat hphonenya. Dan sejak itu juga dia semakin kerap , boleh dikatakan sepanjang masa dirumah menghadap hphone. Hubungan kami semakin rengang…tiada komunikasi dan dia buat saya seperti barang yang bila diperlukan sahaja. Saya sangat tertekan. Saya mohon bantuan apakah amalan yang saya harus buat agar Allah beri petunjuk kepada suami saya. Anak yang semakin besar pun bersuara bila ayah dah tak makan bersama kerana leka dengan phone…

   

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

 
Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers

%d bloggers like this: